Vi har till uppgift att för svensk musikkultur bevara minnet av sångerskan Christina Nilsson samt att främja sång- och musikkonst i hennes anda i vår egen tid.
Kungl. Musikaliska Akademin förvaltar Christina Nilssons testamentariska stipendiefond. Sedan början av 1930-talet har de flesta av våra betydande sångartister varit Chr. Nilsson-stipendiater.
Årligen inbjuder Christina Nilsson-Sällskapet de aktuella stipendiaterna till en Christinagata i sångerskans småländska hembygd. En av höjdpunkterna är kyrkokonserten med efterföljande samkväm i Skatelöv.

I egen regi och i samverkan med andra organisationer bedriver Sällskapet konsertverksamhet. För medlemmarna anordnas sammankomster med rika inslag av sång och musik. Runt om i landet medverkar företrädare för Sällskapet med föreläsningar, utställningar och Christina Nilsson program.
Sedan starten har Sällskapet utdelat betydande summor i form av stipendier.
Christina Nilsson förde de svenska folkvisorna ut i världen och hon behöll livet igenom sitt intresse för spelmansmusiken. 

Även här har Sällskapet gått in i traditionen och utdelar årligen stipendier till utövare av folkmusik och traditionsbärare inom viskonsten. Sällskapets verksamhet bygger till största delen på medlemmarna.
Känner Du för att främja sång- och musikkonsten i Christina Nilssons anda samt att bevara minnet av en av vår tids främsta sångerskor så vill vi gärna hälsa Dig välkommen som ny medlem.

Med vänliga hälsningar
Ordförande