Ungdomsstipendium utsedda av Kungliga Musikaliska Akademien:

2001
Jerry Antbacke, piano

2002
Joakim Hultén och Markus Kroon, sång

2005
Staffan Johnsson, piano

2006
Caroline Karpinska, violin

2007
Ruth Ötves, violin

2008
Kristina Wiman och Daniel Johansson, sång

2009
Lisa Petersson, sopran och Kajsa Palmé, mezzosopran

2010
Sonia Svanberg, violin

2011
Emilia Feldt och Martin Rask, båda sång

2012
Anna Eriksson

2013
Elin Ericsson, sopran och Linnéa Larsson, violin

2014
Desirée Persson, sång och Lovisa Frantzich sång/violin

2015
Thea Fritsche violin
2016
Joakim Larsson sång

2017
Karolina Bengtsson, sång

2019
Ung musiker: Lisa Mazzeo, sång

2020
Alba Gutierrez Malmbom