Sällskapet uppmärksammar ur eget medel talanger med en Spelmansstipendium:


1988
Ingemar Odengran, Ulrika Gunnarsson, Lennart Carlsson och Ingemar Karlsson.

1989
Lennart Skoglund

1990
Magnus Gustafsson och Gertrud Sundvik.

1991
Bengt Löfberg.

1992
Tage Johansson och Max Svensson.

1993
Gunilla Lundh Tobiasson och Marie Persson Länne.

1994
Ingvar Fohlin.

1995
Stig Andersson.

1996
Anders Svensson.

1997
Rolf Svahn.

1999
Toste Länne.

2001
Rune Elmehed.

2006
Nils Wiberg.

2007
Bertil Linnér.

2008
Hans Törnqvist och Kurt Bergström.

2009
Åsa Jinder.

2010
Eva Blomqvist-Bjärnborg.

2011
Emilia Amper.

2013
Eva Johansson och Bengt Andersson.

2014
Maja Lundbeck