Kungliga Musikaliska Akademien förvaltar Christina Nilssons fond och delar ut sedan 1932 stipendiat till särskillt lovande talanger. Dessa uppmärksammas av Sällskapet vilket anordnar evenemang som Christinagatan.