STYRELSEN

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande Fredrik Modéus, vice ordförande Anna Rosenqvist, kassör Ann-Christin Petersson, ledamöterna Anders Nilsson, Birgitta Hjelm, Bénédicte Haid, Yvonne Steen-Ohlander, Per-Anders Löthman, Åke Hartelius och Thomas Rosell. Adjungerade Sandra Zacheusson-Lindeberg.

Styrelsen hr under året haft 5 protokollförda möten, årsmöte + konstituerande. Däremellan har ett antal informella kontakter skett mellan ledamöterna.


REVISORER

Under året har Tommy Adolfsson och Märta Carlsson innehaft revisorsuppdraget med Ingvar Gustavsson som ersättare.


VALBEREDNING

Under det gångna verksamhetsåret har Erland Johansson (sammankallande) Mona Jönsson och Evy Törnqvist ingått i valberedningen.


MEDLEMMAR

Vid slutet av året hade Christina Nilsson Sällskapet ca 160 medlemmar varav 4 föreningar.


STIPENDIUM

Beslut att tilldela årets Unga Musiker stipendium på kr 3.000:- till Lisa Mazzeo, sång.


ÅRSMÖTE

Årsmötet för verksamhetsåret 2018 var den 17 mars förlagt till Villa vik. Flera medlemmar infann sig. Under måltiden fick vi lyssna till vacker sång av ungdomsstipendiaten 2018 Lisa Mazzeo. Bénédicte vid flygeln.


SOMMARKONSERT

Vid Musikfestivalen Incontri Musicali i staden Morcote i Schweiz Bénédicte tillsammans med Susanne Andersson, sopran, och Joakim Bäckström (stipendiat 2007).


MINNESHÖGTID 20 AUGUSTI

På traditionellt vis uppmärksammades Christina Nilssons födelsedag med en musik- och minneshögtid i Tegnérkyrkogårdens kapell och blomsternedläggning vid mausoléet. Sång och musik av barnkören PRIMA VOX i Växjö under ledning av Yvonne Steen-Ohlander. Vår ordförande Fredrik Modéus höll andakten.


CHRISTINAGATAN 2019

Årets Christinagata genomfördes 29 augusti - 1 september. Josefine Andersson, sopran, och Ludvig Wallmark-Ryberg, tenor.


KUNGLIGA MUSIKALISKA AKADEMIENS CHRISTINA NILSSON STIPENDIATER 2019/2020

är Kine Sandtrö, sopran, och William Davis-Lind, baryton. Vi ser framemot att träffa dem under Christinagatan 3 - 6 september 2020.


MEDLEMSBREV

Fyra medlemsbrev skickades ut till medlemmarna under året.